#

Home » รายละเอียดรถ » วิธีการคืนเครื่อง

วิธีการคืนเครื่อง

1. ใส่เครื่องและอุปกรณ์เสริมต่างๆในถุงสีเหลืองที่เราจัดไว้ให้


2. ส่งมอบถุงสีเหลืองนี้และกรอกระบุในแบบฟอร์มหน้าถุงให้ชัดเจน ให้กับร้านสะดวกซื้อ ( ร้าน7-11,hi-life หรือ OKstore)

ท่านสามารถส่งคืนเครื่องให้กับร้านสะดวกซื้อทั้งสามนี้ที่สนามบิน หรือสาขาที่ท่านสะดวกทั่วไต้หวัน